Accions públiques relatives a la salut

Despesa pres. / hab.

4,97 €

Despesa pressupostada

214.215 €

% sobre el total del press.

0,53 %

Mitjana despesa provincial

221.964,78 €

Sobre aquesta partida

Accions públiques relatives a la salut.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Salut.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 51,67% 110.680 €
Despeses corrents en béns i serveis 43,15% 92.435 €
Transferències corrents 5,18% 11.100 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Sant Feliu de Llobregat