Interessos

Despesa pres. / hab.

7,72 €

Despesa pressupostada

343.200 €

% sobre el total del press.

0,76 %

Mitjana despesa provincial

243.717,1 €

Sobre aquesta partida

Imports dels interessos corresponents a préstecs rebuts i altres operacions financeres, pendents d'amortitzar, nominats en euros, sigui quin sigui el termini i la manera en què s'instrumentin aquests interessos.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: De préstecs i altres operacions financeres en €.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Sant Feliu de Llobregat