Despeses financeres

Pressupost inicial / hab.

6,98 €

Pressupost inicial

313.100 €

% sobre el total del press.

0,71 %

Mitjana despesa provincial

159.766,18 €

Sobre aquesta partida

Despeses derivades d’interessos, de tot tipus d'operacions financeres i de deutes contrets per l’Ajuntament. També s’inclouen les despeses d'emissió o formalització, modificació i cancel·lació, diferències de canvi i altres rendiments implícits.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
De préstecs i altres operacions financeres en € 92,02% 288.100 €
De dipòsits, fiances i d'altres 7,98% 25.000 €
Interessos de demora i altres despeses financeres 7,98% 25.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana més informació