Despeses financeres

Pressupost inicial / hab.

8,86 €

Pressupost inicial

381.849,5 €

% sobre el total del press.

0,47 %

Mitjana despesa provincial

366.815,43 €

Sobre aquesta partida

Despeses derivades d’interessos, de tot tipus d'operacions financeres i de deutes contrets per l’Ajuntament. També s’inclouen les despeses d'emissió o formalització, modificació i cancel·lació, diferències de canvi i altres rendiments implícits.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
De préstecs i altres operacions financeres en € 98,56% 376.349,5 €
De dipòsits, fiances i d'altres 1,44% 5.500 €
Interessos de demora i altres despeses financeres 1,44% 5.500 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana més informació