Foment de l'ocupació

Despesa pres. / hab.

26,82 €

Despesa pressupostada

1,17 M€

% sobre el total del press.

2,94 %

Mitjana despesa provincial

443.122,12 €

Sobre aquesta partida

Foment de l'Ocupació.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Foment de l'ocupació.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 52,11% 610.981,05 €
Despeses corrents en béns i serveis 18,03% 211.390 €
Transferències corrents 25,59% 300.050 €
Inversions reals 4,26% 50.000 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Sant Feliu de Llobregat