Assistència social primària

Pressupost inicial / hab.

72,73 €

Pressupost inicial

3,31 M€

% sobre el total del press.

7,01 %

Mitjana despesa provincial

3,71 M€

Sobre aquesta partida

Despeses socials, que inclouen actuacions en polítics socials relacionades amb persones amb discapacitats, dones, gent, etc.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Serveis socials i promoció social.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 49,90% 1,65 M€
Despeses corrents en béns i serveis 44,14% 1,46 M€
Transferències corrents 27,76% 917.895 €
Inversions reals 3,63% 120.000 €
Actius financers 2,62% 86.500 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat