Assistència social primària

Despesa pres. / hab.

67,85 €

Despesa pressupostada

3,04 M€

% sobre el total del press.

6,86 %

Mitjana despesa provincial

2,83 M€

Sobre aquesta partida

Despeses socials, que inclouen actuacions en polítics socials relacionades amb persones amb discapacitats, dones, gent, etc.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Serveis socials i promoció social.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 47,71% 1,45 M€
Despeses corrents en béns i serveis 45,29% 1,38 M€
Transferències corrents 30,64% 932.575 €
Inversions reals 1,78% 54.262 €
Actius financers 2,84% 86.500 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Sant Feliu de Llobregat