Indemnitzacions per raó del servei

Pressupost inicial / hab.

2,09 €

Pressupost inicial

95.225 €

% sobre el total del press.

0,20 %

Mitjana despesa provincial

59.079,71 €

Sobre aquesta partida

Indemnitzacions que per compensar despeses derivades de comissions de servei i d'acord amb la legislació vigent s'han de satisfer a membres dels òrgans de govern, funcionaris, personal laboral, eventual i contractat. Indemnitzacions reglamentàries per assistència a tribunals i òrgans col·legiats i, en general, per assistir a reunions, consells o comissions.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Dietes 3,33% 3.175 €
Locomoció 4,78% 4.550 €
Altres indemnitzacions 91,89% 87.500 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Hi ha prou informació?

Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem

Demana més informació