Indemnitzacions per raó del servei

Pressupost inicial / hab.

2,44 €

Pressupost inicial

109.390 €

% sobre el total del press.

0,25 %

Mitjana despesa provincial

59.312,46 €

Sobre aquesta partida

Indemnitzacions que per compensar despeses derivades de comissions de servei i d'acord amb la legislació vigent s'han de satisfer a membres dels òrgans de govern, funcionaris, personal laboral, eventual i contractat. Indemnitzacions reglamentàries per assistència a tribunals i òrgans col·legiats i, en general, per assistir a reunions, consells o comissions.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Dietes 4,04% 4.415 €
Locomoció 6,70% 7.330 €
Altres indemnitzacions 89,26% 97.645 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Sant Feliu de Llobregat