Indemnitzacions per raó del servei

Pressupost inicial / hab.

2,46 €

Pressupost inicial

109.225 €

% sobre el total del press.

0,24 %

Mitjana despesa provincial

78.598,27 €

Sobre aquesta partida

Indemnitzacions que per compensar despeses derivades de comissions de servei i d'acord amb la legislació vigent s'han de satisfer a membres dels òrgans de govern, funcionaris, personal laboral, eventual i contractat. Indemnitzacions reglamentàries per assistència a tribunals i òrgans col·legiats i, en general, per assistir a reunions, consells o comissions.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Dietes 3,98% 4.345 €
Locomoció 6,64% 7.250 €
Altres indemnitzacions 89,38% 97.630 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana més informació