Indemnitzacions per raó del servei

Pressupost inicial / hab.

6,41 €

Pressupost inicial

280.470 €

% sobre el total del press.

0,72 %

Mitjana despesa provincial

75.070,36 €

Sobre aquesta partida

Indemnitzacions que per compensar despeses derivades de comissions de servei i d'acord amb la legislació vigent s'han de satisfer a membres dels òrgans de govern, funcionaris, personal laboral, eventual i contractat. Indemnitzacions reglamentàries per assistència a tribunals i òrgans col·legiats i, en general, per assistir a reunions, consells o comissions.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Dietes 1,58% 4.420 €
Locomoció 2,87% 8.050 €
Altres indemnitzacions 95,55% 268.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat