Despeses diverses

Pressupost inicial / hab.

19,25 €

Pressupost inicial

875.032 €

% sobre el total del press.

1,87 %

Mitjana despesa provincial

1,35 M€

Sobre aquesta partida

Despeses de naturalesa corrent que no tenen cabuda en altres conceptes del capítol de despeses corrents en béns i serveis.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Atencions protocol·làries i representatives 4,07% 35.575 €
Publicitat i propaganda 33,73% 295.162 €
Publicació en diaris oficials 2,17% 19.000 €
Jurídics, contenciosos 0,80% 7.000 €
Reunions, conferències i cursos 0,23% 1.990 €
Activitats culturals i esportives 33,70% 294.902 €
Altres despeses diverses 25,30% 221.403 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana més informació