Despeses diverses

Pressupost inicial / hab.

13,24 €

Pressupost inicial

570.643 €

% sobre el total del press.

0,70 %

Mitjana despesa provincial

907.766,51 €

Sobre aquesta partida

Despeses de naturalesa corrent que no tenen cabuda en altres conceptes del capítol de despeses corrents en béns i serveis.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Atencions protocol·làries i representatives 4,18% 23.850 €
Publicitat i propaganda 35,95% 205.150 €
Publicació en diaris oficials 4,03% 23.000 €
Jurídics, contenciosos 3,86% 22.000 €
Reunions, conferències i cursos 0,53% 3.050 €
Activitats culturals i esportives 37,40% 213.430 €
Altres despeses diverses 14,05% 80.163 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana més informació