Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats

Pressupost inicial / hab.

2,24 €

Pressupost inicial

102.275 €

% sobre el total del press.

0,20 %

Mitjana despesa provincial

116.696,12 €

Sobre aquesta partida

Totes les despeses d’aquest tipus i les derivades de l'acció social a favor dels treballadors i treballadores. No s’inclouen les cotitzacions a la Seguretat Social.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 100,00% 102.275 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana més informació