Reparacions, manteniment i conservació

Pressupost inicial / hab.

19,87 €

Pressupost inicial

883.827 €

% sobre el total del press.

1,95 %

Mitjana despesa provincial

971.416,3 €

Sobre aquesta partida

Despeses de manteniment i conservació d’infraestructures, edificis i locals, maquinària, material de transport.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Infraestructures i béns naturals 29,48% 260.580 €
Edificis i altres construccions 16,97% 150.000 €
Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge 29,04% 256.700 €
Elements de transport 3,11% 27.500 €
Mobiliari 1,05% 9.297 €
Equips per a processos d'informació 18,75% 165.750 €
Altre immobilitzat material 1,58% 14.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana més informació