Reparacions, manteniment i conservació

Despesa pres. / hab.

16,58 €

Despesa pressupostada

730.887 €

% sobre el total del press.

1,65 %

Mitjana despesa provincial

705.422,94 €

Sobre aquesta partida

Despeses de manteniment i conservació d’infraestructures, edificis i locals, maquinària, material de transport.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Infraestructures i béns naturals 23,37% 170.800 €
Edificis i altres construccions 19,06% 139.340 €
Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge 28,76% 210.200 €
Elements de transport 2,65% 19.400 €
Mobiliari 1,15% 8.397 €
Equips per a processos d'informació 21,86% 159.750 €
Altre immobilitzat material 3,15% 23.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Sant Feliu de Llobregat