Reparacions, manteniment i conservació

Despesa pres. / hab.

15,02 €

Despesa pressupostada

658.026 €

% sobre el total del press.

1,55 %

Mitjana despesa provincial

627.049,04 €

Sobre aquesta partida

Despeses de manteniment i conservació d’infraestructures, edificis i locals, maquinària, material de transport.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Infraestructures i béns naturals 17,19% 113.139 €
Edificis i altres construccions 17,47% 114.990 €
Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge 32,91% 216.540 €
Elements de transport 2,95% 19.400 €
Mobiliari 1,47% 9.697 €
Equips per a processos d'informació 24,51% 161.310 €
Altre immobilitzat material 3,49% 22.950 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Sant Feliu de Llobregat