Pensions

Pressupost inicial / hab.

81,91 €

Pressupost inicial

3,58 M€

% sobre el total del press.

8,99 %

Mitjana despesa provincial

374.320,72 €

Sobre aquesta partida

Pensions graciables, millores de pensions i pensions extraordinàries a càrrec de l'entitat local de funcionaris i personal laboral o els seus drethavents i altres despeses de naturalesa similar.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Pensions 100,00% 3,58 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 100,00% 3,58 M€

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana més informació