Reparacions, manteniment i conservació

Despesa pres. / hab.

14,21 €

Despesa pressupostada

612.485 €

% sobre el total del press.

1,70 %

Mitjana despesa provincial

468.370,92 €

Sobre aquesta partida

Despeses de manteniment i conservació d’infraestructures, edificis i locals, maquinària, material de transport.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Infraestructures i béns naturals 20,96% 128.350 €
Edificis i altres construccions 19,26% 117.975 €
Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge 20,34% 124.600 €
Elements de transport 4,78% 29.250 €
Mobiliari 2,56% 15.700 €
Equips per a processos d'informació 20,54% 125.835 €
Altre immobilitzat material 11,56% 70.775 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Sant Feliu de Llobregat