Arrendaments i cànons

Despesa pres. / hab.

15,40 €

Despesa pressupostada

685.032 €

% sobre el total del press.

1,51 %

Mitjana despesa provincial

228.843,35 €

Sobre aquesta partida

Despeses d'aquesta naturalesa pel lloguer de béns mobles i immobles. Inclou, entre d'altres, l'arrendament de terrenys, edificis i locals, el lloguer d'equips informàtics i de transport.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Arrendaments d'edificis i altres construccions 28,73% 196.814 €
Arrendaments maquinària, instal·lació i utillatge 4,96% 34.000 €
Arrendaments de material de transport 4,51% 30.917 €
Arrendaments de mobiliari i estris 19,93% 136.536 €
Arrendaments d'equips per a processos d'informació 34,24% 234.572 €
Cànons 7,62% 52.193 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Sant Feliu de Llobregat