Arrendaments i cànons

Despesa pres. / hab.

15,03 €

Despesa pressupostada

662.833 €

% sobre el total del press.

1,50 %

Mitjana despesa provincial

230.909,54 €

Sobre aquesta partida

Despeses d'aquesta naturalesa pel lloguer de béns mobles i immobles. Inclou, entre d'altres, l'arrendament de terrenys, edificis i locals, el lloguer d'equips informàtics i de transport.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Arrendaments d'edificis i altres construccions 30,96% 205.221 €
Arrendaments maquinària, instal·lació i utillatge 5,13% 34.000 €
Arrendaments de material de transport 4,35% 28.836 €
Arrendaments de mobiliari i estris 19,09% 126.536 €
Arrendaments d'equips per a processos d'informació 29,45% 195.190 €
Cànons 11,02% 73.050 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Sant Feliu de Llobregat