Arrendaments i cànons

Pressupost inicial / hab.

18,53 €

Pressupost inicial

811.118 €

% sobre el total del press.

2,07 %

Mitjana despesa provincial

203.135,83 €

Sobre aquesta partida

Despeses d'aquesta naturalesa pel lloguer de béns mobles i immobles. Inclou, entre d'altres, l'arrendament de terrenys, edificis i locals, el lloguer d'equips informàtics i de transport.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Arrendaments d'edificis i altres construccions 45,05% 365.442 €
Arrendaments maquinària, instal·lació i utillatge 4,19% 34.000 €
Arrendaments de material de transport 3,06% 24.800 €
Arrendaments de mobiliari i estris 15,98% 129.636 €
Arrendaments d'equips per a processos d'informació 24,06% 195.190 €
Cànons 7,65% 62.050 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Hi ha prou informació?

Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem

Demana més informació