Arrendaments i cànons

Despesa pres. / hab.

20,29 €

Despesa pressupostada

874.257 €

% sobre el total del press.

2,43 %

Mitjana despesa provincial

204.896,27 €

Sobre aquesta partida

Despeses d'aquesta naturalesa pel lloguer de béns mobles i immobles. Inclou, entre d'altres, l'arrendament de terrenys, edificis i locals, el lloguer d'equips informàtics i de transport.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Arrendaments d'edificis i altres construccions 45,32% 396.247 €
Arrendaments maquinària, instal·lació i utillatge 3,65% 31.935 €
Arrendaments de material de transport 3,07% 26.800 €
Arrendaments de mobiliari i estris 14,02% 122.600 €
Arrendaments d'equips per a processos d'informació 22,33% 195.190 €
Cànons 11,61% 101.485 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Sant Feliu de Llobregat