Arrendaments i cànons

Pressupost inicial / hab.

19,65 €

Pressupost inicial

846.973 €

% sobre el total del press.

1,05 %

Mitjana despesa provincial

374.288,01 €

Sobre aquesta partida

Despeses d'aquesta naturalesa pel lloguer de béns mobles i immobles. Inclou, entre d'altres, l'arrendament de terrenys, edificis i locals, el lloguer d'equips informàtics i de transport.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Arrendaments d'edificis i altres construccions 47,55% 402.733 €
Arrendaments maquinària, instal·lació i utillatge 4,49% 38.050 €
Arrendaments de material de transport 4,10% 34.750 €
Arrendaments de mobiliari i estris 7,56% 64.045 €
Arrendaments d'equips per a processos d'informació 23,05% 195.190 €
Cànons 13,25% 112.205 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana més informació