Actuacions de protecció i promoció social

Pressupost inicial / hab.

116,56 €

Pressupost inicial

5,3 M€

% sobre el total del press.

11,31 %

Mitjana despesa provincial

4,53 M€

Sobre aquesta partida

Despeses i transferències que constitueixen el règim de previsió: pensions de funcionaris, atencions a col·lectius de joves, gent gran, persones amb discapacitats o mesures de foment de l'ocupació.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 1,63% 86.221,6 €
Serveis socials i promoció social 76,40% 4,05 M€
Foment de l'ocupació 21,98% 1,16 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 45,86% 2,43 M€
Despeses corrents en béns i serveis 28,60% 1,52 M€
Transferències corrents 22,01% 1,17 M€
Inversions reals 0,73% 38.826 €
Transferències de capital 1,17% 61.800 €
Actius financers 1,63% 86.500 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat