Actuacions de protecció i promoció social

Pressupost inicial / hab.

113,48 €

Pressupost inicial

5,09 M€

% sobre el total del press.

11,48 %

Mitjana despesa provincial

4,04 M€

Sobre aquesta partida

Despeses i transferències que constitueixen el règim de previsió: pensions de funcionaris, atencions a col·lectius de joves, gent gran, persones amb discapacitats o mesures de foment de l'ocupació.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 1,64% 83.700,6 €
Serveis socials i promoció social 76,69% 3,9 M€
Foment de l'ocupació 21,67% 1,1 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 46,19% 2,35 M€
Despeses corrents en béns i serveis 30,72% 1,56 M€
Transferències corrents 20,33% 1,03 M€
Inversions reals 1,07% 54.262 €
Actius financers 1,70% 86.500 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat