Actuacions de protecció i promoció social

Pressupost inicial / hab.

169,92 €

Pressupost inicial

7,44 M€

% sobre el total del press.

17,50 %

Mitjana despesa provincial

2,99 M€

Sobre aquesta partida

Despeses i transferències que constitueixen el règim de previsió: pensions de funcionaris, atencions a col·lectius de joves, gent gran, persones amb discapacitats o mesures de foment de l'ocupació.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 49,32% 3,67 M€
Serveis socials i promoció social 37,51% 2,79 M€
Foment de l'ocupació 13,17% 980.052 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 69,40% 5,17 M€
Despeses corrents en béns i serveis 18,16% 1,35 M€
Transferències corrents 9,60% 714.185 €
Inversions reals 1,68% 125.000 €
Actius financers 1,16% 86.500 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat