Actuacions de protecció i promoció social

Despesa pres. / hab.

161,43 €

Despesa pressupostada

7,07 M€

% sobre el total del press.

18,04 %

Mitjana despesa provincial

1,84 M€

Sobre aquesta partida

Despeses i transferències que constitueixen el règim de previsió: pensions de funcionaris, atencions a col·lectius de joves, gent gran, persones amb discapacitats o mesures de foment de l'ocupació.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Pensions 54,58% 3,86 M€
Serveis socials i promoció social 34,49% 2,44 M€
Foment de l'ocupació 10,94% 772.654,7 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 74,91% 5,29 M€
Despeses corrents en béns i serveis 14,92% 1,05 M€
Transferències corrents 7,22% 509.905 €
Inversions reals 1,73% 121.900 €
Actius financers 1,22% 86.500 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Sant Feliu de Llobregat