P.contra la contaminació lum. i atmos. z. urbanes

Pressupost inicial / hab.

12,18 €

Pressupost inicial

553.614 €

% sobre el total del press.

1,18 %

Mitjana despesa provincial

249.419,57 €

Sobre aquesta partida

Protecció contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica a les zones urbanes.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Protecció i millora del medi ambient.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses corrents en béns i serveis 42,72% 236.514 €
Transferències corrents 6,70% 37.100 €
Inversions reals 50,58% 280.000 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat