Habitatge i urbanisme

Pressupost inicial / hab.

114,12 €

Pressupost inicial

5,19 M€

% sobre el total del press.

11,00 %

Mitjana despesa provincial

4,35 M€

Sobre aquesta partida

Despeses dels serveis relacionats amb l'habitatge i l'urbanisme. S'hi imputaran les despeses referents a la construcció, millora i conservació d'habitatge, inclosa l'adquisició de terrenys. També els derivats del planejament i règim urbanístic del sòl així com les despeses en concepte d'ajudes a l'accés a l'habitatge i les de foment de la promoció pública d'habitatges.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general d'Habitatge i urbanisme 26,79% 1,39 M€
Urbanisme 7,64% 396.489 €
Habitatge 3,19% 165.446 €
Vies públiques 62,38% 3,24 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 61,48% 3,19 M€
Despeses corrents en béns i serveis 31,36% 1,63 M€
Transferències corrents 1,88% 97.736 €
Inversions reals 3,86% 200.000 €
Transferències de capital 1,42% 73.755 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana més informació