Habitatge i urbanisme

Pressupost inicial / hab.

80,29 €

Pressupost inicial

3,51 M€

% sobre el total del press.

8,82 %

Mitjana despesa provincial

3,87 M€

Sobre aquesta partida

Despeses dels serveis relacionats amb l'habitatge i l'urbanisme. S'hi imputaran les despeses referents a la construcció, millora i conservació d'habitatge, inclosa l'adquisició de terrenys. També els derivats del planejament i règim urbanístic del sòl així com les despeses en concepte d'ajudes a l'accés a l'habitatge i les de foment de la promoció pública d'habitatges.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general d'Habitatge i urbanisme 27,02% 948.344,3 €
Urbanisme 7,70% 270.105 €
Vies públiques 65,29% 2,29 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 34,85% 1,22 M€
Despeses corrents en béns i serveis 63,98% 2,25 M€
Transferències corrents 0,28% 10.000 €
Inversions reals 0,88% 31.000 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana més informació