Impost sobre activitats econòmiques

Pressupost inicial / hab.

50,94 €

Pressupost inicial

2,33 M€

% sobre el total del press.

4,64 %

Mitjana ingrés provincial

937.820,59 €

Sobre aquesta partida

Impost que grava l'exercici d'una activitat econòmica empresarial, professional o artística, tenint en compte la llei reguladora de les hisendes locals.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Impost sobre activitats econòmiques 100,00% 2,33 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana més informació