Impost sobre béns immobles (de naturalesa urbana)

Ingrés pres. / hab.

318,05 €

Ingrés pressupostat

14,27 M€

% sobre el total del press.

30,99 %

Mitjana ingrés provincial

22,25 M€

Sobre aquesta partida

No hi ha una descripció associada a aquesta partida.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Impostos sobre el capital.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Sant Feliu de Llobregat