Impostos sobre el capital

Pressupost inicial / hab.

365,87 €

Pressupost inicial

15,77 M€

% sobre el total del press.

43,80 %

Mitjana ingrés provincial

6,67 M€

Sobre aquesta partida

Impostos que graven la titularitat d'un patrimoni. També poden fer referència als increments de valor derivats de la transmissió d'elements que l'integren.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Impost sobre béns immobles (de naturalesa rústica) 0,07% 10.315 €
Impost sobre béns immobles (de naturalesa urbana) 79,20% 12,49 M€
Impost sobre vehicles de tracció mecànica 15,03% 2,37 M€
Impt. s/increment valor terrenys naturalesa urbana 5,71% 900.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat