Despeses de personal

Pressupost inicial / hab.

394,97 €

Pressupost inicial

17,96 M€

% sobre el total del press.

38,33 %

Mitjana despesa provincial

4,27 M€

Sobre aquesta partida

Retribucions fixes i variables que l’Ajuntament paga al personal que hi presti els seus serveis. S’inclouen cotitzacions obligatòries als diferents règims de Seguretat Social del personal al seu servei. També s’inclouen prestacions socials.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Òrgans de govern 2,70% 483.991,4 €
Personal eventual 2,04% 365.799,35 €
Personal funcionari 41,91% 7,53 M€
Personal laboral 28,94% 5,2 M€
Un altre personal 0,46% 82.773 €
Incentius al rendiment 1,49% 267.529,15 €
Quotes, prestac. i desp. socials a/c de l'ocupador 22,46% 4,03 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Sant Feliu de Llobregat