Deute públic

Despesa pres. / hab.

72,81 €

Despesa pressupostada

3,24 M€

% sobre el total del press.

7,30 %

Mitjana despesa provincial

1,53 M€

Sobre aquesta partida

Despeses d’interessos i amortització del deute i altres operacions financeres semblants.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Deute públic.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses financeres 8,12% 263.100 €
Passius financers 91,88% 2,98 M€

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Sant Feliu de Llobregat