Deute públic

Despesa pres. / hab.

78,77 €

Despesa pressupostada

3,45 M€

% sobre el total del press.

8,11 %

Mitjana despesa provincial

2,14 M€

Sobre aquesta partida

Despeses d’interessos i amortització del deute i altres operacions financeres semblants.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Deute públic 100,00% 3,45 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses financeres 12,98% 447.830 €
Passius financers 87,02% 3 M€

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Sant Feliu de Llobregat