Imprevistos i funcions no classificades

Pressupost inicial / hab.

43,92 €

Pressupost inicial

1,89 M€

% sobre el total del press.

2,34 %

Mitjana despesa provincial

2,83 M€

Sobre aquesta partida

Imprevistos i funcions no classificades.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Serveis de caràcter general.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 66,13% 1,25 M€
Despeses corrents en béns i serveis 27,02% 511.610 €
Transferències corrents 2,94% 55.670 €
Inversions reals 3,91% 74.000 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana més informació