Lleure i temps lliure

Despesa pres. / hab.

5,94 €

Despesa pressupostada

255.945 €

% sobre el total del press.

0,63 %

Mitjana despesa provincial

140.100,08 €

Sobre aquesta partida

Oci i temps lliure.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Cultura.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses corrents en béns i serveis 77,99% 199.600 €
Transferències corrents 19,67% 50.345 €
Inversions reals 2,34% 6.000 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Sant Feliu de Llobregat