Execució pressupostària

L'execució fa referència a les despeses finals comparades amb el pressupost inicial actualitzat. Hi poden haver canvis, perquè és impossible preveure totes les despeses amb precisió absoluta.

Última actualització: 12 desembre 2018.

Consulta la Guia del pressupost.

Execució d'ingressos

129 %
Ingressos pressupostats 40,5 M€
Ingressos reals 52,5 M€

Execució de despeses

123 %
Despeses pressupostades 40,5 M€
Despeses reals 49,9 M€

L'estat de l'execució de les despeses

Ordre
Valor
Categoria

L'estat de l'execució dels ingressos

Ordre
Valor
Categoria