Els indicadors GCI (Global City Indicators), que reflecteixen la qualitat de vida de la ciutat, els defineix el Banc Mundial , associació amb el propòsit de combatre la pobresa i recolzar el desenvolupament. Els indicadors poden variar segons l’any seleccionat.

Darrera actualització: 19 gener de 2020